Tjänster inom

Ljudtätning

För att minimera ljudläckage mellan två rum krävs en hundraprocentigt tät väggkonstruktion. En till synes liten springa på någon millimeter kan släppa igenom så mycket ljud att konstruktionen tappar större delen av sin ljudisolerande förmåga. Vi på Imperio fogar sprickor och glipor och garanterar tät anslutning mellan olika byggnadsdelar.

Ljudtätning

Så begränsar vi ljudet

En förutsättning för god ljudisolering är att anslutningar till andra byggnadsdelar är ljudtäta. Ett fönster eller en dörr med höga krav på ljudisolering kan vara bortkastade pengar om inte ljudtätningen utförts rätt och riktigt. Med hjälp av fogmassa ser vi till att reglera och minimera genomströmningen av ljud mellan olika rum för att på så sätt uppnå aktuella ljudkrav. Ljudtätningarna kan göras både dolda och synliga.