Tjänster inom

Radontätning

Utan radontätning kan radongas tränga igenom från marken och in i huset. Radongas kan skada både människor, ägodelar och tillgångar inuti en fastighet. Genom att anlita Imperio för radontätning så säkerställer du så att ingen radongas eller något vatten passerar genom rörtätningarna.

Har du en fastighet där radontätning behöver utföras? Tveka inte att ta kontakt med oss.

Säkerhet mot den dolda faran

Därför bör du radontäta

Radon finns överallt – i mark, luft och vatten. Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar på damm och kommer på så sätt ner i lungorna. 

Genom att radontäta fastigheten förhindrar du den farliga radongasen från att tränga igenom marken och in i inomhusmiljön.