Tjänster inom

Brandskydd

Med ett riktat fokus på passiva brandskydd ser vi till att stärka brandsäkerheten i din fastighet med hjälp av brandtätning, brandisolering och brandskyddsmålning. Om du har ett protokoll efter en genomförd kontroll av brandskydd kan vi åtgärda de fel som anges där. Vi kan även installera brandskydd i nyproducerade fastigheter.

Efter utfört arbete garanterar vi ett pålitligt brandskydd som håller över tid. Du som beställare får all dokumentation digitalt och ett intyg på att arbetet är korrekt utfört.

Letar du efter ett pålitligt brandskyddsföretag så är du välkommen kontakta oss med dina funderingar och idéer.

Skydd mot brand

En väl värd investering

I äldre fastigheter finns ofta ett stort behov av att se över det befintliga brandskyddet och göra omfattande insatser för att leva upp till dagens krav på brandskydd. Även om det kostar en slant initialt tjänar du på att ha ett fungerande skydd den dagen det oförutsedda inträffar. Ett stärkande brandskydd som fördröjer spridningen med så lite som några minuter kan vara helt livsavgörande i en kritisk situation.

Har du ett passivt brandskydd som behöver uppdateras eller installeras? Tveka inte att ta kontakt med oss.

Process för brandskydd
1.

Föranalys och
planering

För att bilda oss en ordentlig uppfattning om ditt brandskyddsbehov börjar vi alltid med att göra en föranalys. Vi går igenom vilken typ av brandskydd som används idag och vad som kan vara aktuellt att tillämpa. Därefter gör vi en övergripande plan för arbetet baserat på brandskyddets omfattning.

2.

Inspektion av
fastighet

Den fullständiga bilden av arbetet bildar vi oss på plats hos dig som kund. Vi ser därför till att boka in ett fysiskt möte och inspektera fastigheten där arbetet ska utföras. Efter en noggrann granskning fastställer vi vilket brandskydd som är bäst lämpat och i vilken omfattning det ska sträcka sig.

3.

Utförande av
brandskyddet

På avtalad dag och tid kommer vi ut och genomför installationen av brandskyddet. Effektivitet är viktigt för oss men kvalitet är vårt främsta fokus. Vi tummar aldrig på säkerheten när det kommer till installation av ett brandskydd.

Om arbetet ska utföras på en nyproducerad fastighet ser vi till att koordinera arbetet med övriga entreprenörer på bygget. Ska brandskyddet däremot installeras på en äldre fastighet där verksamheter bedrivs ser vi till att utföra arbetet när det passar berörda parter allra bäst.

4.
4.

Besiktning och
kontroll

Efter avslutat arbete gör vi  en noggrann granskning och besiktning av brandskyddet. Som kund kan du känna dig trygg med att brandskyddet har blivit korrekt installerat och att en utförlig kontroll av arbetet genomförts. Du som beställare får dessutom all dokumentation digitalt och digitalt ett intyg på arbetet som utförts. 

”Många fastighetsägare är idag helt ovetandes om vilket bristande brandskydd deras fastigheter har. Även om lagkraven uppfylldes när fastigheten byggdes så kan användningen av byggnaden ändrats så att anpassningar och uppdateringar krävs. Det kan även ha uppkommit skador som gör att skyddet är nedsatt eller i värsta fall näst intill obefintligt.”

Philip Panérus \ Imperio Fog & Brandteknik

Imperio   \   Fog   \   Brandskydd   \   Imperio   \   Fog   \   Brandskydd   \   

Brandtätning   \   Imperio   \   Ljudtätning   \ Brandtätning   \   Imperio   \   Ljudtätning

Brandisolering   \   Brandskyddsmålning   \   Brandisolering   \   Brandskyddsmålning   \   Brandisolering   \   Brandskyddsmålning   \   

Projekt