Brandskydd

Brandtätning

Noggrannhet är nyckeln när vi utför brandtätning. Utredningar visar att rök, vatten och giftig gas är de vanligaste orsakerna vid skador i brandsammanhang. En slarvigt utförd eller bristfällig brandtätning leder ofta till snabbare spridning av brand och rök. En av de stora brandfarorna är mellan våningsplan, där kabel och ventilationsstråk monteras i moderna byggnader. Vi på Imperio utför brandtätningar av alla installationer i väggar, bjälklag, ventilationer, VVS, elledningar samt glipor, hål och sprickor.

Är du nyfiken på att ta reda på mer om hur vi kan stärka din fastighets passiva brandskydd? Tveka inte att ta kontakt med oss. 

Kvalitet i fokus

Effektivt passivt brandskydd

Genom att anlita oss på Imperio för brandtätning kan ni förhindra katastrof vid en eventuell brand. Brandtätning är ett så kallat passivt brandskydd som syftar till att förebygga spridningen av eld, rök och giftig gas. I väggar, golv och tak finns ofta installationer av el, rör och ventilation. I väggarna sitter även dörrar och fönster monterade. För att en fastighet ska bli så brandsäker som möjligt ska dessa brandtätas och brandfogas. Med kvalitetssäkrad brandtätning och brandfogning ökar effekten av brandskyddet vilket i sin tur förhindrar skador som kan uppstå om arbetet utförs av någon med bristande kompetens.