Tjänster inom

Fogning & Tätning

Fogning och tätning är effektiva metoder för att begränsa spridningen av såväl rök och fukt som radon och ljud. En till synes liten springa kan vara den perfekta passagen för oönskat läckage och det är här vi på Imperio kommer in i bilden. Med våra omfattande tjänster inom fogning och tätning ser vi till att genomföra den tätning som krävs.

kvalitet i fokus

Utförande med lång hållbarhet

Gemensamt för såväl fogning som tätning är vikten av ett högkvalitativt utförande. När du anlitar oss på Imperio garanterar vi ett väl utfört jobb som håller över tid. Med hjälp av fogmassa ser vi till att eliminera ljudtransmissioner, förhindra vatten och rök från att tränga igenom springor och isolera radon i marken. Vare sig du behöver hjälp med fogning, ljudtätning eller radontätning så finns vi här för dig.

Våra tjänster
Inom Fogning & tätning

Imperio   \   Fog   \   Brandskydd   \   Imperio   \   Fog   \   Brandskydd   \   

Brandtätning   \   Imperio   \   Ljudtätning   \ Brandtätning   \   Imperio   \   Ljudtätning

Brandisolering   \   Brandskyddsmålning   \   Brandisolering   \   Brandskyddsmålning   \   Brandisolering   \   Brandskyddsmålning   \   

”På Imperio hjälper vi våra kunder med alla typer av brandskydd och fogningsarbeten.”

Philip Panérus \ Imperio Fog & Brandteknik

Projekt